Priatelia Šemše O.z.

Občianske združenie

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sponzori združenia

Fyzické osoby: 

 

DŽUBEROVÁ Marianna

 • ŠVEC Viktor

 

 

Právnické osoby:

 


Logo TC square

 main logo

 

  

Všetkým sponzorom 

ĎAKUJEME

14947524 1215264041868479 8316635024434843585 n    Rodina Semsey  14639778 1215263945201822 413164999758433962 n

Dôvody vzniku občianskeho združenia môžu byť motivované rôznymi podnetmi, pričom jedným z hlavných podnetov vzniku tohto združenia je spájanie ľudí, ktorým záleží na obci Šemša

Venovať sa aktivitám pre zveľadenie obce má zmysel. Áno, má zmysel nie len pre jej bohatú históriu, ale aj pre zvyšovanie jej kreditu v súčasnosti a možnosťou zanechať ju ešte krajšiu pre budúcnosť, pre naše deti a deti našich detí. Nakoniec, je to trvalá hodnota, ktorá sa nedá stratiť, predať, vymeniť či zahodiť. Spájaním síl, možností a schopností ľudí, ktorí dokážu túto šľachetnú potrebu pochopiť, a obetovať svoj voľný čas je výsledok ich spoločného cieľa a úspechu zaručený. 

Pri prvotnej myšlienke založiť toto občianske združenie padli rôzne odmietavé postoje a názory o zmysle robiť niečo dobrovoľne a nezištne nad rámec, žiaľ, dnes bežne uznávaného nízkeho štandardu v prospech spoločnosti. Na názory ako „aj tak nič nedokážeš“, „načo je to dobré, nik to neocení“, či „je to na smiech a zadarmo“ je možné odpovedať aj citátom: 

„Ak si myslíš, že nemôžeš zmeniť svet, tak to znamená len toľko, že nebudeš medzi tými, ktorí to urobia.“

Zanietený človek pre akúkoľvek správnu vec nevidí prekážky, ale iba ciele a spôsoby, dokáže si poradiť s každým problémom na ceste ich dosiahnutia. Našim cieľom je ľudí spájať, preto uvítame každého nového člena v našej členskej základni, komu nie je ľahostajné prostredie v ktorom žije, ktoré navštevuje, resp. ku ktorému má vzťah. 

Pridajte sa k nám, podporiť správnu vec má zmysel! 

Ciele združenie 

Priatelia Šemše O. z. vznikli za účelom rozvoja aktivít smerujúcich k ochrane kultúrno-historických hodnôt a prírodného bohatstva v teritoriálnej oblasti obce Šemša, aktívnej podpory turizmu, činností smerujúcich k ochrane životného prostredia, zvyšovanie environmentálneho a kultúrneho povedomia občanov. Aktívnym zvyšovaním povedomia aj našich občanov v uvedených oblastiach zabezpečíme našej obci a jej okoliu rozvoj, ktorý nás ako zopár iných obcí v rámci našej krajiny môže odlíšiť od neutrálneho prístupu k životu v komunite obce. Od našich členov, ako aj sympatizantov očakávame podnetné návrhy k neustálemu zlepšovaniu vymedzených oblastí, ale aj aktívnu pomoc pri realizácii vytýčených cieľov. V dohľadnej dobe predpokladáme spracovanie kritických cieľov pre nasledujúce obdobie, medzi ktoré určite budú patriť:

 •  prinavrátenie pôvodnej tváre prírodnému skvostu „Gaštanová aleja“,
 • vytvorenie náučného chodníka a lesného turistického prepojenia Šemša – Bukovec,
 • oprava a sanácia historicky významných stavieb v obci a jej okolí:
  • kaplnka na ulici smerom k ČOV,
  • kríž na cintoríne v Šemši, 
  • kríž za Gaštanovou alejou,
  • kríž na „starom cintoríne“, 
  • obelisk vo východnej časti obce,  
 • organizácia kultúrno-spoločnských podujatí nie len pre občanov našej obce,
 • likvidácia ilegálnych skládok odpadu a osveta k zamedzeniu ich vzniku,
 • realizácia oddychových oblastí v obci a jej okolí,  
 • spolupráca s miestnou samosprávou a ostatnými organizáciami pri realizácii spoločných cieľov k všeobecnému úžitku našich občanov  
 

Máte chuť podporiť združenie?

Občianske združenie môžete podporiť akoukoľvek formou:

 • peňažným darom 
 • nepeňažným darom (napr. materiál na opravy kaplniek)
 • pomocou a účasťou na dobrovoľných akciách
 • inými formami

V prípade, že ste sa pomôcť rozhodli, neváhajte kontaktovať ktoréhoľvek člena občianského združenia Priatelia Šemše O.z. 

 

Veríme, že spoločnými silami sa nám tieto ciele podarí naplniť a postupne vytvoriť ďalšie ciele k prospechu kvality života v našej obci ;-)